Категорія: Психологія

Психологія (грец. – душа; грец. – знання) – це наука, що вивчає поведінку і психічні процеси людей і тварин. Психіка – це вища форма взаємозв’язку живих істот з предметним світом, виражена в їх здатності реалізовувати свої спонуки та діяти на основі інформації про нього. За допомогою психіки людина відображає закономірності навколишнього світу.

Мислення, пам’ять, сприйняття, уяву, відчуття, емоції, почуття, задатки, темперамент, – всі ці моменти вивчає психологія. Але основне питання залишається, – що рухає людиною, його поведінкою в тій чи іншій ситуації, які процеси його внутрішнього світу? Спектр питань, що вирішуються психологією досить широкий. Так, в сучасній психології виділяють велику кількість розділів:

Загальна психологія,
вікова психологія,
соціальна психологія,
психологія релігії,
патопсихологія,
нейропсихология,
сімейна психологія,
психологія спорту
і т.д.
У психологію проникають і інші науки і галузі наукового знання (генетика, логопедія, юриспруденція, антропологія, психіатрія та ін.). Відбувається інтеграція класичної психології зі східними практиками. Щоб жити в гармонії з собою і з оточуючим світом, сучасній людині необхідно оволодіння основами психології.

“Психологія – це вираз словами того, чого не можна ними висловити”, – писав Джон Голсуорсі.

Психологія оперує такими методами:

Інтроспекція – спостереження власних психічних процесів, пізнання власної душевної життя без використання будь-яких інструментів.
Спостереження – дослідження певних характеристик того чи іншого процесу без активного залучення в сам процес.
Експеримент – дослідження досвідченим шляхом певного процесу. Експеримент може бути побудований на моделюванні діяльності в спеціально заданих умовах або може проводитися в умовах, близьких до звичайної діяльності.
Дослідження розвитку – вивчення певних особливостей одних і тих же дітей, за якими спостерігають протягом декількох років.
Біля витоків сучасної психології стояли Аристотель, Ібн Сіна, Рудольф Гокленіус, який вперше використав поняття “психологія”, Зигмунд Фрейд, про який, напевно, чув навіть людина, що не має відношення до психології. Як наука, психологія зародилася в другій половині 19 століття, відокремившись від філософії і фізіології. Психологія досліджує механізми психіки несвідомі і усвідомлювані людиною.

Людина звертається до психології, щоб пізнати себе і краще розуміти своїх близьких. Це знання допомагає побачити і усвідомити справжні мотиви своїх вчинків. Психологію ще називають наукою про душу, яка в певні моменти життя починає ставити питання, – “хто я?”, “Де я?”, “Навіщо я тут?” Навіщо людині потрібно це знання і усвідомлення? Щоб триматися на дорозі життя і не падати то в одну канаву, то в іншу. А впавши, знайти в собі сили піднятися і йти далі.

Інтерес до цієї галузі знань зростає. Тренуючи тіло, спортсмени обов’язково приходять до психологічних знань і розширюють їх. Рухаючись в напрямку своїх цілей, вибудовуючи відносини з людьми, долаючи важкі ситуації, ми також звертаємося до психології. Психологія активно вливається в навчання і виховання, в бізнес, в мистецтво.

Людина – це не тільки джерело певних знань, умінь і навичок, а й особистість зі своїми емоціями, почуттями, уявленнями про цей світ.

Сьогодні без знання психології не обійтися ні на роботі, ні вдома. Щоб продати себе або вироблений продукт, потрібні певні знання. Щоб мати благополуччя в родині і вміти залагоджувати конфлікти, так само необхідні знання психології. Розуміти мотиви поведінки людей, вчитися керувати своїми емоціями, вміти налагоджувати відносини, мали змогу донести до співрозмовника свою думку, – і тут на допомогу прийдуть психологічні знання. Психологія починається там, де з’являється людина і, знаючи основи психології, можна уникнути багатьох помилок у житті. “Психологія – це вміння жити”.

15.12.2018 Off

Агресивна поведінка дітей

By admin

Агресивна поведінка дітей – вербальна і фізична активність, спрямована на заподіяння шкоди власному здоров’ю, людям, тваринам, зовнішніх об’єктів. Засноване на…

07.12.2018 Off

Клаустрофобія

By admin

Клаустрофобія – патологічна боязнь закритих просторів. Може виникати в будь-яких закритих приміщеннях: ліфтах, закритих кімнатах, душових кабінах, примірочних, купе поїзда…

07.12.2018 Off

Бред величі

By admin

Бред величі – патопсихологический синдром, при якому пацієнт переоцінює власну значимість, особистісні якості, здібності. Основний прояв – неадекватна поведінка, відповідне…

07.12.2018 Off

Анорексія

By admin

Анорексія (в перекладі з грецького – “немає апетиту”, an – негативна приставка, orexis – апетит) – захворювання, що характеризується порушенням…