Категорія: Кардіологія

08.02.2019 Off

Лікування вроджених вад серця

By admin

Що таке вроджені вади серця? Вродженими вадами серця називають анатомічні порушення м’язових, судинних або клапанних структур, що виникли в період…

08.02.2019 Off

Вроджені вади серця та їх лікування

By admin

Тетрада Фалло Тетрада Фалло – це вроджений порок серця, класично має 4 анатомічних компонента: дефект міжшлуночкової перегородки, обструкцію вивідного тракту…

04.02.2019 Off

Атріовентрикулярна блокада

By admin

Атріовентрикулярною блокадою називають порушення проведення імпульсу від передсердя до шлуночків. Часто атріовентрикулярна блокади розвиваються на тлі різних захворювань.

01.02.2019 Off

Атеросклероз

By admin

Атеросклероз – це хронічне захворювань артерій, що виникає внаслідок порушення обміну ліпідів і білків. Захворювання характеризується відкладенням холестерину і ліпопротеїнів…

28.01.2019 Off

Артеріальна гіпертензія у дітей

By admin

Артеріальна гіпертензія у дітей – стійке підвищення артеріального тиску вище 95 перцентиля по центильного таблиці для певного віку, статі та…

28.01.2019 Off

Артеріальна гіпертензія

By admin

Симптоматична артеріальна гіпертензія – вторинне гіпертензивну стан, який розвивається внаслідок патології органів, які здійснюють регуляцію артеріального тиску. Симптоматичну артеріальну гіпертензію…

24.01.2019 Off

Аномалія Ебштейна

By admin

Аномалія Ебштейна – порок трикуспідального клапана, що характеризується його дисплазією і зміщенням в порожнину правого шлуночка. Ознаками аномалії Ебштейна служать…

23.01.2019 Off

Блокада ніжок пучка Гіса

By admin

Блокада ніжок пучка Гіса – порушення провідності, що характеризується уповільненням або повним припиненням проведення імпульсів збудження по одній або кільком…

23.01.2019 Off

Алкогольна кардіоміопатія

By admin

Алкогольна кардіоміопатія – це ураження серцевого м’яза, яке формується на тлі надмірного вживання спиртних напоїв, проявляється різноманітними морфологічними, функціональними, клінічними…

09.01.2019 Off

Облітеруючий атеросклероз

By admin

Облітеруючий атеросклероз – оклюзійно-стенотичних ураження артерій нижніх кінцівок, що приводить до недостатності кровообігу різного ступеня вираженості. Облітеруючий атеросклероз проявляється зябкостью,…